PŁUCZKA WIERTNICZA

BENTONITY I POLIMERY DO STUDNI – do wiercenia i stabilizacji ścian otworu.

BENTONITY I POLIMERY DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH – stabilizacja ścian.

BENTONITY I POLIMERY DO POMP CIEPŁA – do wiercenia i stabilizacji ścian otworu, a także do wypełnienia przestrzeni między odwiertem, a sondami.

KOMPAKTONIT (BENTONIT PĘCZNIEJĄCY) – do uszczelniania przestrzeni w odwiercie przed wodami powierzchniowymi.

INNE MATERIAŁY – w celu degradacji płuczki lub z celu zapobiegania pęcznieniu iłów w otworach.

PŁUCZKA WIERTNICZA to płyn krążący w otworze wiertniczym oraz w urządzeniach napowierzchniowych, używany podczas wiercenia otworów w skorupie ziemskiej. Głównie służy do wynoszenia rozdrobnionej skały z dna otworu wiertniczego na powierzchnię, jak również do wywierania ciśnienia na ściany otworu zabezpieczającego jego ściany przed osypywaniem i zagniataniem. Płuczka wiertnicza w technologiach bezwykopowych w odwiertach wykonywana jest na bazie bentonitu. Bentonit jest skałą osadową pochodzenia wulkanicznego, przy czym jej przydatność w wiertnictwie wynika z niedoskonałości specyficznej budowy krystalicznej.

W celu złożenia zamówienia na produkty do wierceń, przejdź do naszego sklepu!

BENTONIT